Revisionsberättelse 2022 till regionfullmäktige
Revisorernas redogörelse 2022
Bilaga 1 Granskning Region Sörmlands årsredovisning 2022
Bilaga 2 Revisionens granskningar 2022
Underbilagor 2.1_2.8