Checklista för säker kirurgi 2.0
Checklista vid vårdform Poliklinisk operation utan anestesimedverkan.