Rekommendation kring alkohol- och rökstopp för vuxna som ska genomgå elektiv kirurgi
Stark inför operation - Patientinformation Folder
Folder patientinformation för utskrift
Plansch med OR-kod för utskrift
Presentation; levnadsvanor i samband med operation