Revisionsberättelse 2023 signed
Revisorernas redogörelse 2023
Bilaga 1 Granskning Region Sörmlands årsredovisning 2023
Bilaga 2 Revisionens granskningar 2023
Underbilaga 2.1_2.5